Képzések

 

Pedagógusok felkészítése fenntarthatóság témájú mintaprogramok intézményi alkalmazására


A kisgyerekkor a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb időszak. Éppen ezért a fenntarthatóságra nevelésre már kisgyermekkorban indokolt minél nagyobb hangsúlyt fektetni. A projektmódszerrel támogatott, gyermekkori ökológiai szemléletformálást elősegítő program az 5-16 éves korosztály, valamint szüleik számára készült. A hozzá kapcsolódó tréning jellegű továbbképzés az élmény- és projektpedagógiára, valamint informális és nonformális oktatásra alapuló mintaprojektjeinket kipróbálni szándékozó óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára nyújt lehetőséget oktatási módszertanuk korszerűsítésére a programba épített játékos tevékenységek, gyakorlatok segítségével. A fenntartható közlekedés és fenntartható, egészséges táplálkozás témájú mintaprojektek segítségével olyan projektalapú, több hetes időszakokat felölelő interaktív foglalkozásokat vezetünk be az óvodai évekhez és az iskolai évekhez kapcsolódóan, ahol a gyermekek megtanulnak önállóan kommunikálni, csapatban dolgozni, és ezen keresztül saját korosztályuknak megfelelően játékosan, élményszerűen elsajátíthatják a fenntartható közlekedéshez, és egészségtudatos táplálkozáshoz kapcsolódó ismereteket, gyakorlatokat. A mintaprojektek nagyban építenek a szülők aktív részvételére, bevonódására, amely a jó gyakorlatok elmélyítését, valamint az együtt töltött minőségi együttlétet és játszva tanulást célozza. Célunk, hogy az óvodákban és az iskolákban minél inkább elterjesszük az informális és nonformális tanulás adta lehetőségeket. Bár a mintaprojektek tartalmaznak azonnali visszajelzést adó értékeléseket, a program nem állít követelményeket a résztvevő gyerekeknek, mindenki saját fejlődéséhez, személyiségéhez illeszkedő differenciált haladási ütemben juthat előre. A pontgyűjtés célja nem versenyhelyzet kialakítása, hanem hogy fenntartsa a résztvevők motivációját a többhetes projektidőszak során. A tananyagfejlesztés során elkészült 2 mintaprojekt óvodában és iskolában, pedagógussal elvégezhető 20-25 perces foglalkozásokat, illetve otthon, vagy – a közlekedéshez kapcsolódóan - hazafelé menet a szülővel elvégezhető játékokat, gyakorlatokat tartalmaz. Emellett egészségnapokhoz, családi napokhoz nyújt segítséget a program. A mintaprojektek a nonformális és informális, valamint az élményalapú tanulás módszertanára alapozottan, projekthetekre és foglalkozásokra bontva tartalmaznak instrukciókat a pedagógusok számára, benne az összes kiadandó feladat részletes leírását, segédanyagokat, útmutatókat, szülői feladatokat. A szülőknek szóló, gyermekekkel közösen elvégzendő játékok, tevékenység-leírások, a pedagógiai háttérrel nem rendelkező, szülők számára is jól értelmezhető szülői füzetben kaptak helyet.

A program főbb tematikai egységei:

 • A program tartalmi bemutatása
 • Projektpedagógia alapjai
 • A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei kisgyermekkorban
 • Mi a fenntarthatóság?
 • Szemléletformálás módjai
 • Jó gyakorlatok és pillanatfelvételek az informális, nonformális tanulásról
 • Család bevonása
 • Óvodai és iskolai projektek tervezése

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • A továbbképzésen 90%-os részvétel, és kötelező részvétel a gyakorlatokon
 • A továbbképzés zárását követően a képzés helyszínén team munkában saját bemutató foglalkozás tartása és bemutatása a csoport számára.

Az értékelés szempontjai:

 • A bemutató foglalkozás konkrétan megfogalmazza a fejlesztési irányokat és az elérendő célokat. A képzésen tanult módszerek, technikák elemei az életkori és helyi sajátosságokhoz igazodnak.

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet H-1133 Budapest, Thurzó utca 5. D. ép. 2. em. 19. Telefonszám: (06 30) 327-4548 www.vitaminvadasz.com